Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. De informatie op deze website is te beschouwen als algemene informatie. Er kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, aan worden ontleend. Bigband Melody and Rhythm is niet aansprakelijk voor enige schade welke mocht (zijn) ontstaan als gevolg van onjuiste informatie op deze site. Ook aanvaardt Bigband Melody and Rhythm geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de webpagina’s die u via deze site kunt bereiken. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. De informatie op www.melodyandrhythm.nl wordt geregeld aangevuld. Bigband Melody and Rhythm houdt zich het recht voor om de site, www.melodyandrhythm.nl, op ieder gewenst moment met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving te wijzigen. Zonder uitsluitend voorafgaande schriftelijke toestemming van Bigband Melody and Rhythm is het eenieder niet toegestaan op een website een koppeling naar een pagina van www.melodyandrhythm.nl te creëren. Een bezoek(st)er van de website www.melodyandrhythm.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken en andere in www.melodyandrhythm.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder uitsluitend schriftelijke toestemming van Bigband Melody and Rhythm.